Jäsentietojen käsittely ratsastusseurassamme

EU:n uusi tietosuojauudistus (GDPR) on astunut voimaan 25.5.2018. Tämän uudistuksen tarkoituksena on parantaa EU-kansalaisten yksityisyydensuojaa, liittyen kaikkeen siihen tietoon, josta henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa; Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero.. Uudistuksessa painotetaan henkilön kirjallista suostumusta tallettaa näitä tietoja eri henkilörekistereissä, joita ovat kaikki listat ja muu materiaali, jossa tietoa esiintyy.

Jäsentietojen käsittely Stall Anna Riders Ry:ssä ja Suomen Ratsastajainliitossa
Stall Anna Riders Ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen. SRL on ratsastusurheilun katto-organisaatio Suomessa. Stall Anna Riders Ry kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelee niitä yhdessä SRL:n kanssa. Stall Anna Riders Ry:ssä käsittelystä vastaa: Seuran puheenjohtaja Laura Kortelainen, stallannariders@gmail.com, sekä seuran jäsensihteeri Niina Laukkanen, jasenasiat.star@gmail.com

 

SRL:ssa käsittelystä vastaa: Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Stall Anna Riders Ry kerää jäseneksi liityttäessä jäsenen nimen ja osoitteen ja muut tarvittavat henkilötiedot. SRL luo uudelle jäsenelle jäsennumeron. Stall Anna Riders Ry on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka.

Seuran jäsenmaksuun sisältyy SRL:n osuus. SRL:n osuuteen sisältyy Hippos-lehden vuosikerran tilaus ja urheiluvakuutus. Jäsenyyteen sisältyvä Hippos-lehden tilaus on sopimus, jonka täyttämiseksi SRL käsittelee nimeä ja osoitetta. Urheiluvakuutuksen osalta vakuutusyhtiö tarkastaa jäsenyyden voimassaolon SRL:sta korvausvaatimuksen yhteydessä.

Seurajäsenyys on edellytys osallistumiselle SRL:n alaisiin kilpailuihin. SRL käyttää seurojen jäsenistä muodostuvaa rekisteriään osallistumisoikeuden varmistamiseen; tässä on kyseessä SRL:n kilpailutoiminnan järjestämiseen liittyvä oikeutettu etu.

SRL luovuttaa Hippos-lehden postituksesta vastaavalle yritykselle nimi- ja osoitetiedot. SRL:lla on sopimus lehden kustantajan kanssa, joka vastaa lehden postituksesta. Kustantaja käsittelee henkilötietoja SRL:n lukuun eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Vakuutusyhtiö käsittelee henkilötietoja korvausvaatimusten yhteydessä eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa. 

Stall Anna Riders Ry kerää jäsenen suostumuksella sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Näitä tietoja käytetään jäsenen ja seuran väliseen yhteydenpitoon. Näitä tietoja ei luovuteta kenellekään eikä näitä käytetä mihinkään muuhun. 

Jäsenellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta: 

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä. 

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä. 

3) Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron käsittelyn osalta; tällöin tieto tulee poistaa. 

4) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen. 

5) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.